Nasjonalmuseet Foto: Ken Opprann - Statsbygg

  Gullhammeren 2018 er en konkurranse som skal fremme personer, bedrifter og prosjekter som har tatt i bruk løsninger, arbeidsmetoder, verktøy eller materialer som bidrar til en bedre, mer effektive, lønnsomme og bærekraftige bygg. Hele bygge- og eiendomsnæringen kan delta. For å bli med i konkurransen, meld deg her:  Trykk her