Frist for bestilling av utstyr til standen

15. september 2017
15. september 2017
Del: 

15. september er fristen for utstillere på årets messe til å bestille utstyr til standen.

Kontakt Servicesenteret.