Fagprogram

Konferanser, seminarer, messe,

Konferanser og seminarer

En konkurransedyktig byggenæring krever løpende  påfyll og oppdatering av kunnskap om fag, utdanning og ikke minst næringens mer overordnede utviklingstrekk  og rammevilkår.
Dyktige fagfolk er alltid søkende etter informasjon om nye produkter, metoder og teknikk. Det vil bli arrangert høyaktuelle konferanser, seminarer og aktiviteter i hele messeperioden.

Miniseminarer – 60 smarte minutter
Under hele messeperioden arrangeres det en lang rekke drop-in miniseminarer i våre fem seminarrom.
Her vil utstillere og bransjeorganisasjoner presentere nyheter og faglige tema.