Fagprogram

Foredragsholder

Konferanser og seminarer - DET NORSKE BYGGEMØTE

Konferansene under DET NORSKE BYGGEMØTE er møteplasser for de store tankene om fremtiden for næringen. Vi spør hvordan ser næringen ut om 10 år? Hva er de store trendene? Hva kan vi lære av forbildeprosjektene? Hvordan kan vi bygge bedre sammen med andre? Dette er arenaen for deg som vil være i tet i norsk byggenæring.  Du vil møte ambisiøse ledere og mellomledere fra hele verdikjeden inkludert arkitekter, entreprenører, varehandel, bygg og anlegg, rådgivere og håndverkere. Dette er de mest fremoverlente i byggenæringen. De som vil spille på lag fordi de vet at det er gjennom samspill og dialog hver enkelt aktør kan bidra til at byggenæringen som helhet blir den smarteste og modigste næringen i Norge.

Miniseminarer – 50 smarte minutter
Seminarene under DET NORSKE BYGGEMØTE er en unik mulighet for en kvikk oppdatering på morgendagens løsninger, i dag. Her vil du få tilgang på ekspertise og dialog med de fremste i bransjen. Seminarene er en arena for relevant og praktisk oppdatering og kompetansebygging for de som vil gå foran.
Seminariene på DET NORSKE BYGGEMØTE tar opp tema som for eksempel digitalisering, samhandling, robotisering, HMS, avfallshåndtering, isolasjon, og materialvalg. Med dette blir du mer konkurransedyktig og attraktiv både som fagperson, leder og ansatt.