Digitale verktøy for en smart byggenæring

Vi har alle hørt om digitale verktøy, men hva skal vi egentlig med dem og hvordan kan vi få flest mulig til å lære seg å bruke dem. På Bygg Reis Deg 2017 har vi et ønske om å bryte ned det digitale klasseskille, og sørge for at alle uansett rolle og funksjon, får hjelp til å se hvilken effekt man kan oppnå ved bruk av digitale verktøy.  

Det sies at byggenæringen kan oppnå betydelige effekter av å bli mer digitale i alle ledd i byggeprosessen. Digitalisering sammen, digital byggeplass, digital tvilling er noen av de begreper vi skal forholde oss til, men hva betyr dette for meg i min rolle?

Det er akkurat dette vi ønsker å gi svar på og derfor Bygg Reis Deg har investert i å bygge opp en egen Digital Arena ved hjelp av Bård Krogshus, daglig leder i BIM Center og Lars Chr Christensen, senior rådgiver i multiBIM. De har jobbet godt med å forberede både aktiviteter, seminarer og omvisninger inne på en stor stand i hall E for å kunne gi deg svar på hvordan man kan ta i bruk nye digitale verktøy for å bli mer effektiv, jobbe bedre sammen med andre bransjer, og sist men ikke minst bli mer lønnsom.

Vi har over 550 utstillere på Bygg Reis Deg som igjen representerer flere tusen varelinjer, men er produktene tilgjengelige på den digitale byggeplassen? Vi skal sørge for at du ligger ett skritt foran i kunnskap om hvordan du skal henge med i den digitale fremtiden til norsk byggenæring. Så da er det opp til deg å investere en dag eller to på Digital Arena.   

Velkommen til Digital Arena i hall E!

Share this: