Det Norske Byggemøtet 2019 presenteres på 4 faglige seminarscener under Bygg Reis Deg

Vi i Bygg Reis Deg har ambisjoner om å utvikle tidenes beste messeopplevelse sammen med våre utstillere. Derfor har vi etablert Det Norske Byggemøtet som består av seminarer og foredrag på fire ulike scener i hallene A, D og E alle dager under Bygg Reis Deg. Her tilbyr vi ulike aktører å komme med sitt budskap i den hensikt å øke kunnskapsdeling og kompetanse for en mer bærekraftig norsk byggenæring. Vi vil kategorisere innleggene etter følgende mal:

Hvilken fase av byggeprosessen vil ditt innlegg være mest relevant?

 1. Ledelse/organisering
 2. Planlegging
 3. Materialvalg
 4. Utførelse

Hvilken målgruppe vil være mest relevant for ditt innlegg ?

 1. Ledere
 2. Operative

Hvilket av følgende tema vil bli tatt opp i ditt innlegg ?

 1. Innovasjon
 2. Digitalisering
 3. Bærekraft klima
 4. Bærekraft økonomi
 5. Bærekraft samfunn
 6. Lønnsomhet
 7. Samspill

Når vi har kategorisert de ulike innleggene vil vi plassere det på den scenen og til det tidspunkt vi finner mest relevant. Hensikten med aktiviteten fra scenene er å skape godt, relevant og verdifullt innhold for publikum som besøker Bygg Reis Deg 2019.

Praktisk informasjon

 • Tidsrammen bookes hos vår samarbeidspartner Medvind ved nina@medvind.no som registrerer og plasserer de ulike seminarene.
 • En tidsramme på 30 min tilsvarer 20-25 min scenetid. Foredraget/seminaret skal gjennomføres to ganger på ulike tidspunkt slik at flest mulig besøkende kan overvære det.
 • Scenene vil være utstyrt med nødvendig teknisk utstyr, og det vil være en tekniker og en vert til stede som bistår med den tekniske gjennomføringen på scenen.

Vi ser frem til å arrangere Det Norske Byggemøtet 2019 sammen med våre samarbeidspartnere og utstillere 16-19 oktober på Norges varemesse.

Share this: