DET NORSKE BYGGEMØTET

FOTO AF Gruppen

HVA

Det Norske Byggemøtet er en nasjonal møteplass for alle aktører innen arkitektur, design, bygg og anlegg, håndverkere, varehandel, og rådgivere. Sammen skal vi bygge omdømme og stolthet for norsk byggenæring.

For å utvikle og bygge morgendagens Norge kaller vi inn til et byggemøte. Morgendagens kunde krever smarte og bærekraftige løsninger. Alle som kommer på Det Norske Byggmøtet vil være mer relevante og i stand til å imøtekomme morgendagens krav.

Målet for Det Norske Byggemøtet er økt verdiskaping med mindre samlet miljøbelastning. Dette betyr økt konkurransekraft og bedre inntjening for de som er mest fremoverlente og nytenkende i bransjen. Velkommen til Det Norske Byggemøtet!

HVORFOR

Bygg og anlegg spiller en viktig rolle både i Norge og globalt for bunnlinjene på økonomi, miljø og samfunn. Direkte eller indirekte berører byggenæringen alles liv og alle andre næringer i Norge. All verdiskaping oppstår i eller relatert til et hus, bygg eller infrastruktur.

I 2016 stod næringen for 6% av verdens BNP. Og avhengig av hvordan vi regner, stod bygg og anlegg sektoren da for mellom 25 – 40% av verdens samlede utslipp av CO2, 30% av energi forbruket og 40% av avfallet. Her er det enorme potensialer til forbedringer som vil gi stor uttelling både for enkeltbedrifter og for samfunnet.

Med økende urbanisering, er næringen mer aktuell enn noen gang. Sammenlignet med andre næringer har bygg og anlegg tradisjonelt vært trege til å henge med i teknologiske utvikling. Gitt størrelsen på næringen, vil selv en liten forbedring ha store utslag for samfunnet.

 

Share this: