Det Norske Byggemøtet, 17. oktober 2018

Jeg er helt overbevist om at norsk byggenæring er bedre enn folk flest har kunnskap om. Etter kun ett års tid i denne næringen har jeg observert at det finnes mange dyktige mennesker og bedrifter som har og utvikler innovative løsninger for bygg og anlegg. 

Denne erfaringen ga meg inspirasjon til å se på hva vi kan få til dersom vi har en møteplass som øker samspillet og erfaringsutvekslingen mellom de ulike verdiskaperne i en byggeprosess. Slik jeg oppfatter det så finnes det allerede verktøy og produkter som kan bidra til en grønnere og smartere norsk byggenæring hvis alle spillerne på laget er villige til å ta dem i bruk. Vårt mål med Det Norske Byggemøtet er å utvikle en møteplass hvor alle verdiskapere deltar, hvor vi belyser HVORDAN man gjør ting og sørger for at flest mulig får kunnskap til dette. Sist men ikke minst er det viktig at vår møteplass bidrar til at folk endrer sin adferd og tar løsningene i bruk slik at både mennesker, bedrifter og samfunnet generelt får effekt av det.

 

 

Share this: