Del din kunnskap på Bygg Reis Deg

Bygg Reis Deg AS jobber hver dag for å utvikle byggenæringens viktigste møte-plasser. Vi mener at Norges største land-baserte næring fortjener felles møteplasser på tvers av bransjer.

Gjennom våre verdier – skikkelig, smart og modig – skal vi bruke våre arrangementer til å vise frem og bidra til utvikling av verdens mest bærekraftige byggeindustri. Vi skal være utstillingsvindu-et for norsk kvalitet og skikkelighet. Bygge- og eiendomsnæringen har et betydelig potensial og påvirkningskraft i det grønne skiftet. Bygg Reis Deg skal bidra til at våre besøkende ligger et «hestehode» foran i denne utviklingen, med god hjelp fra våre utstillere.

Digitalt samarbeid = Digital arena

Bygg Reis Deg legger til rette for en rekke tilleggsaktiviteter under årets messe. Her ønsker vi å spre mest mulig kunnskap om de verktøy og muligheter som finnes for en mer effektiv og lønnsom byggenæring.
Et av tiltakene er vår egen Digitale arena. Dette er et område som skal bidra til økt kunnskap om Byggenæringens digitale veikart og hvordan dette kan lede deg i din rolle til å prestere bedre. Her bruker vi praktiske eksempler og seminarinnlegg for å dele kunnskap og erfaring.
Vi legger i tillegg til rette for at aktuelle ut-stillere kan ha stand i det samme området og få taletid på en av våre scener under Det Norske Byggemøtet.

  • Digital Arena – Et område i hall A med et eget aktivitetsområde for digitale løsninger.

Share this: