Meld deg på i kampen om Byggenæringens innovasjonspris 2019

Bygg Reis Deg inviterer i år til kamp om Byggenæringens innovasjonspris for 5.gang. Prisen skal motivere til økt fokus på innovative prosesser, produkter og tjenester for en mer bærekraftig og konkurransedyktig byggenæring.

Byggenæringens Innovasjonspris skal i år deles ut for femte gang og i forrige uke var juryen samlet for å gjennomgå kriteriene og bli enige om mål og ambisjoner for årets konkurranse. Også i år skal juryen ledes av Kristin Malonæs, direktør for Customer Operations i Innovasjon Norge. Det nye er at vi har utvidet juryen til totalt 7 medlemmer. Disse er ekspedisjonssjef i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Ann Ingeborg Hjetland, administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening, Jon Sandnes, administrerende direktør i DOGA, Tor Inge Hjemdal, Leder for Samfunnsrelasjoner, medlemmer og internasjonalt arbeid, Grønn Byggallianse, Hege Schøyen Dillner, administrerende direktør i Virke Byggevarehandel, Aslaug Koksvik og Teknisk sjef i Byggevareindustrien Trine Dyrstad Pettersen.

Juryens leder Kristin Malonæs gleder seg til å motta mange søknader fra alle aktører som bidrar til å utvikle byggeprosessen.

Det å jobbe med innovasjon er viktig for utviklingen av næringslivet i Norge sier Malonæs. Jeg tenker at byggenæringen har gode muligheter til å påvirke egen virksomhet og bransje, men også samfunnsutviklingen generelt. Som den største landbaserte næringen har byggenæringen stor påvirkning på hvordan Norge utvikler seg. Det å jobbe med innovasjon og ligge i forkant av denne utviklingen vil derfor ha en god effekt for samfunnet. Vi håper å få innblikk i dette arbeidet gjennom Byggenæringens innovasjonspris og vil oppfordre både store og små aktører i alle ledd av byggeprosessen til å melde seg på avslutter Kristin Malonæs.

Kriteriene

Byggenæringens Innovasjonspris går til et firma/organisasjon eller et team som har gjort en særlig innsats når det gjelder innovasjon knyttet til prosesser, produkter og tjenester samt bidratt til en mer bærekraftig og konkurransedyktig byggenæring. Løsningen skal være i funksjon og kunne dokumentere økt konkurransekraft og verdiskapning.

Slik melder du deg på

For å delta i konkurransen har vi laget et skjema som må fylles ut. Her må du beskrive løsningen og gi oss innsikt i hvorfor løsningen er innovativ og nyskapende. Videre ønsker vi å høre mer om brukerfordelene og hvordan løsningen bidrar til en mer bærekraftig (miljø, økonomi, samfunn) og konkurransedyktig byggenæring. Tilslutt ønsker vi å vite om løsningen har potensiale for bred anvendelse.

 

Bruk påmeldingslinken her:

Påmelding til Byggenæringens innovasjonspris 2019

 

Påmeldingsfrist

Påmeldingsfristen er 1.juni 2019

 

Videre prosess

Etter at fristen har gått ut vil juryen jobbe seg frem til et antall kandidater som vil bli presentert på våre nettsider. Deretter vil kandidatene bli invitert til en presentasjon for juryen den 10.september i Oslo. Vinneren blir kåret under Bygg Reis Deg 2019.