Bygg Reis Deg 2019 utvikles i samarbeid med våre utstillere

Bygg Reis Deg 2019 har en ambisjon om kontinuerlig å utvikle oss for å bidra til økt kunnskapsdeling og konkurransekraft for norsk byggenæring. For å få til dette er vi avhengig av tett samarbeid med sentrale aktører som representerer ulike deler av næringen.

Det er bakgrunnen for at vi samlet våre samarbeidspartnere til arbeidsmøte denne uken. Her diskuterte vi aktuelle tema og hvordan vi kan markedsføre de ulike kategoriene enda bedre ved neste messe. Vi fikk også innspill til hvordan vi kan bedre dialogen med og mellom utstillere. Vårt fokus er at flest mulig utstillere skal starte forberedelsene så tidlig som mulig slik at de er best mulig forberedt når vi kommer til oktober 2019. For jo flere som er bedre forberedt, jo flere vil oppnå sine mål og jo bedre blir opplevelsen av Bygg Reis Deg 2019.

Vi er svært glade for at våre samarbeidspartnere deler sin kunnskap med oss og ser frem til å samle alle utstillere til et forberedende arbeidsmøte kommende høst. I mellomtiden vil vi dele aktuell informasjon i nyhetsbrev og på våre nettsider.

Dersom dere er i prosess med å vurdere om dere skal være med på Bygg Reis Deg kan dere lese litt om hvorfor andre utstillere har valgt å melde seg på.

 

Share this: