Få gratis inngangsbillett

Besøkende på messen

Gå ikke glipp av årets største begivenhet innen messe for bygg, bolig og anlegg. Messen i oktober vil være større enn noensinne og hvor det aldri har vært bedre bredde av utstillere.

Her kan du registrere deg med koden fra din utstiller og få gratis inngangsbillett til Bygg Reis Deg messen. Husk å følge oss på Facebook for å få med deg årets messenyheter.