Bærekraft og digitalisering i fokus på Bygg Reis Deg 2019

Bygg Reis Deg skal være norsk byggenærings utstillingsvindu nr 1. Det er her vi skal vise frem de beste løsningene for den norske- og internasjonale byggenæringen. Det er her vi skal spre kunnskap om hvordan man kan bli enda mer konkurransekraftig i årene som kommer.

I 2019 ønsker vi å sette ekstra fokus på en bærekraftig norsk byggeindustri ved hjelp av digitale verktøy og gode arbeidsprosesser. Bygg Reis Deg ønsker at hver enkelt utstiller har dette i bakhodet og løfter frem sine løsninger for en mer bærekraftig byggeprosess.

Hva er det som kan være bra sosialt, økonomisk og miljømessig fremover?

Hvordan får vi formidlet disse løsningene til utbyggere, eiere, veiledere og utførende ledd på en slik måte at vi faktisk får til en endring i hvordan vi bestiller, planlegger og utfører byggearbeidet.

Dette er en av flere utfordringer vi står foran på vei mot Bygg Reis Deg 2019.  

Share this: