10 nominasjoner til Gullhammeren er klare – nå avgjør Det Norske Byggemøtet hvem som vinner

De ti nominerte er plukket ut blant et stort antall kandidater, og plassert parvis i de fem kategoriene der Bygg21 etter oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet utreder og deler Beste praksis for prosjekter i bygge- og eiendomsbransjen: Plan- og byggesak, samhandling, kvalitet og bærekraft, kompetanse og industrialisering.

Nominasjonen har skjedd ved at de fem arbeidsgruppene av erfarne bransjefolk som har utredet Beste praksis i de fem kategoriene, også har fungert som jury.

Kåringen av de fem som til slutt får Gullhammeren, vil skje ved at alle som deltar på Det Norske Byggemøtet 2018 først får presentert hva alle de ti kandidatene har gjort, og deretter stemmer de over den beste kandidaten i hver kategori. Etter at stemmene er talt opp, vil vinnerne bli kalt fram på scenen av statsråden.

– Dette blir ikke bare spennende, men også svært utbytterikt for dem som er opptatt av å lære av de beste i bransjen, sier direktør Sverre Tiltnes i Bygg21. Under arbeidet med å kvalitetssikre kandidatene er både han og resten av administrasjonen i Bygg21 blitt imponert over hvor mye godt arbeid som gjøres. Han ser også noen tydelige felles trekk.

– De beste definerer et bygge- eller utviklingsprosjekt som en samhandlingsarena helt fra start, og involverer alle aktører så tidlig som mulig i hele prosessen. De beste prosjektene er dessuten preget av åpenhet og tillit, og at de har definert problemer underveis som felles utfordringer, sier Tiltnes.

Her er de 10 nominerte:

Plan og byggesak

  1. Arkitekt Kirsten Welschemeyer – MAD Stavanger. Beste planfaglige kompetanse
  2. Maren Bjerkeng – Grape Architects. Beste planfaglige kompetanse

Kompetanse

  1. Snøhetta – Powerhouse Montessori Ungdomsskole Drøbak. Beste praksis bruk av tverrfaglig kompetanse.
  2. Fagskolen i Oslo og Akershus – Beste praksis BIM og Byggfag

Industrialisering

  1. Kriminalomsorgsdirektoratet og Statsbygg – Beste praksis standardisert og industrialisert bygging
  2. Sykehuset i Vestfold HF, Tønsbergprosjektet – Beste praksis informasjonslogistikk med fokus på driftsrelaterte behov og løsninger

Samhandling

  1. Studentsamskipnaden i Trondheim  og Veidekke – Moholt 50/50 studentby, Trondheim. – Beste praksis samhandling
  2. Prosjektleder Fredrik Nilsen, OBAS Vest og Geir Torsæter, Statsbygg – Universitetsmuseet i Bergen. Beste praksis samhandling.

Kvalitet og bærekraft

  1. Eiendomsavdelingen, Elverum kommune  – Hanstad barne- og ungdomsskole. Beste praksis for innovativ prosess, bærekraftig resultat og fornøyde brukere
  2. Omsorgsbygg Oslo KF – Lia barnehage. Beste praksis for helhetlig miljøfokus, ekstraordinært godt klimaregnskap og fornøyde brukere.

Vil du være med å stemme frem din favoritt må du melde deg på Det Norske Byggemøtet onsdag 17.oktober på Meet Ullevål.

PÅMELDING TIL DET NORSKE BYGGEMØTET 

Share this: