Bygg Reis Deg er messen hvor de beste løsningene for bygg, bolig og anlegg blir presentert. Messen er den største og viktigste møteplass for det byggende Norge. I løpet av fire dager samler vi mer enn 50 000 besøkende og over 550 utstillere. Her opplever du de mest innovative løsningene og holder deg oppdatert på de viktigste trendene. Du kan også delta på et stort utvalg konferanser og seminarer. Velkommen til et spennende besøk i perioden 14. - 17. oktober 2015 på Norges Varemesse, Lillestrøm.

Aktuelt

Hele 55 innsendte forslag ligger til behandling hos juryen for Byggenæringens Innovasjonspris 2015.
Prisen deles ut under åpningskonferansen på Bygg Reis Deg 14. oktober.

Arne Markussen, Caroline Martens, Morten Havnes

Utstillingshallene på Norges Varemesse blir for små for høstens messe. Hele 19 000 kvadratmeter utstilling er solgt.

Kalender

14
okt
Åpningskonferansen
Internasjonalisering og nye konsepter - innoverer byggenæringen og byggene våre
14
okt
Det grønne skiftet med byggenæringen i førersetet
- de smarte valgene i utdanning og karriereveier
15
okt
Bygg 21
- Sammen bygger vi fremtiden
15
okt
By- og regionutvikling - Offensiv planlegging - offentlige visjoner - private initiativ