Bygg Reis Deg

Bygg Reis Deg og Green Arena Scandinavia

Velkommen til vårt mellomårsarrangement Green Arena Scandinavia i Oslo Spektrum 23. og 24. september 2014 og Bygg Reis Deg 14. til 17. oktober 2015 på Norges Varemesse

Nyhet! Green Arena Scandinavia - 23. og 24. september 2014

Tips en venn

Nyhet! Green Arena Scandinavia - 23. og 24. september 2014
GREEN ARENA SCANDINAVIA – «Meeting point for Sustainable Real Estate»

Til tross for det åpenbare interessefellesskapet mellom byggherrer og leverandører har det til nå ikke vært noen felles arena hvor disse kan møtes, utveksle kunnskap og diskutere felles problemstillinger. Men det blir det nå.

Bygg Reis Deg AS og programpartnerne Norwegian Green Building Council, Grønn Byggallianse, PowerHouse, FutureBuilt, SmartCity Bærum og Norsk Eiendom har gått sammen om å etablere en felles to dagers kongress annethvert år som arrangeres første gang 23. og 24. september 2014 i Oslo Spektrum. Kongressen har fått navnet «Green Arena Scandinavia» som, i tillegg til et faglig program på meget høyt nivå, får en utstilling som bygger opp under møteplassen.

Møter, samtaler og kunnskapsdeling er helt avgjørende dersom vi skal klare å skape en grønnere, smartere og mer produktiv byggenæring, som sammen kan klare å skape bærekraftig steds- og byutvikling.

«Green Arena Scandinavia» skal bli et arnested for kvalitet og bærekraft i bygge- og eiendomsnæringen. Sett av 23. og 24. september og kom til Oslo Spektrum!

 

DM m/skisse Oslo Spektrum finner du her.

Du kan melde deg på som utstiller her.

 

Spørsmål kan rettes til

Adm. direktør Halvard Gavelstad
Tel: 926 64 092
hga@byggtjeneste.no

 

 

Neste messe er i 2015 - 14. - 17. oktober

Bygg Reis Deg søker ny salgssjef.

Se reklamefilmen, last ned appen og les mer om vår mobile landingsside....

Kontakt oss

Tel: 23 11 44 90

Epost: brd@byggreisdeg.no

Våre samarbeidspartnere