BYGG REIS DEG

Bygg Reis Deg skal bidra til økt samspill mellom bransjene i byggenæringen og dermed bidra til en mer konkurransekraftig norsk bygg, anlegg og eiendomsnæring.