Vi skal bygge omdømme, stolthet, kompetanse og bidra til rekruttering.

Det Norske Byggemøte vil stake ut kursen for norsk byggenæring.